top of page

Veel voorouders Vacquier zijn niet in een plaats of dorp geboren, maar binnen de grenzen van een plantage,
zoals bv. Ardjasari, gelegen 10 km ten zuidoosten van Bandoeng (Preanger Regentschappen).
Op de geboorteakte kan dus de als geboorteplaats de naam van de plantage staan.

De plantages op een rijtje:

1. Ardjasari - Theeplantage


Stukken betreffende "Ardja Sari"

1901-1954 1 omslag

2350. Afschrift van Akte, Bandoeng, 15 mei 1901, No.19, oprichting der N.V. "Plantage Ardjasari",

verleden voor notaris E.H. Carpentier Alting.

2351. Statuten der N.V. Plantage Ardja Sari, te Bandoeng, vastgesteld in de Algemeene

Vergadering van Aandeelhouders, 21 juni 1907, goedgekeurd bij Besluit GG NI, 14 okt 1907,

No.14. Gewijzigd … 1918.

2352. Bewijs van Aandeel, groot f. 1.000,-, No.289 van N.V. Plantage Ardjasari gevestigd te

Bandoeng. "Opgericht bij acte den 15en Mei 1901 onder No.19 voor den t.v. Notaris E.H.

Carpentier Alting te Bandoeng verleden, zoals die werd gewijzigd bij acte, den 31en Juli

d.a.v. onder No.34 voor genoemden t.v. Notaris gepasseerd, waarop de bewilliging van

Z.E. den Gouverneur-Generaal is verleend bij besluit van 13 Augustus 1901 No.27".

Uitgereikt aan A.N. van Santen, Bandoeng, 1 nov 1901. Ondertekend door De Directeur,

A.E. Kerkhoven. Overgeschreven t.n.v. J.L.A. van Santen-Hagnauer, 's-Gravenhage, 2 febr.

Artikel gevonden op internet (http://www.sitfa.nl/assets/nl-hana_2.21.281.22_nieuw.ead.pdf)
betreffende de oprichting, maar zal al veel eerder bestaan hebben, want David Vacquier is
daar al in 1870 geboren.

 

2. Djagernaek of Djagernaik - Koffieplantage.

 

Bestond zeker al in 1858, zie Geboorteakte Fredeika Emma Esche 28-09-1858.
Geboortegrond ook van Alexander Vacquier op 09-11-1888.

 

3. Tjoemboeloeit - Theeonderneming bij Bandoeng.
Zie verslag over deze plantage met deze wonderlijke naam.

 

https://www.stellingia.nl/wp-content/uploads/2014/11/Document-26.pdf
 

In dit thee etablissement was Froland (Enorie) Vacquier 24 jaar oud opziener.

Hierbij een link naar de site van Hedwich de Vries over het wonen in Bandoeng, daarin wordt

de wijk en de gelijkname theeplantage Tjoemboeloeit genoemd.

http://www.hedvvich.nl/stamreeks-hetzel/wilhelm-heinrich-hetzel/wonen-in-bandoeng/

 

Residentie.

 

Kedoe

 

Soms staat als geboorteplaats niet de stad maar de residentie genoemd, zoals in het geval van

Charles Vacquier, de eerste mannelijke Vacquier die in Nederlands Indië is geboren in de residentie Kedoe.

Zie: https://www.ensie.nl/betekenis/kedoe

 

Verder nog te vermelden:

 

nedindie.nl alphabetiche lijst van woorden en betekenissen.

Kijk maar eens bij Kina, 100 gram zaad werd in 1865 in Bolivia gekocht, hier is de gehele kinacultuur op Java en Sumatra voortgekomen.

 

Preanger Regentschappen ( Parahyangan) zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Parahyangan


De bekenste residentie voor de familie Vacquier is Preanger Regentschappen, het gebied rond de hoofdstad Bandoeng.

Deze residentie bestaat weer uit regenschappen, Bandoeng, West Bandung (Bandung Barat) Subang
(zuidelijke deel), Garut (noordelijk deel), Purwakarta en Sumedang.

bottom of page